7. ก๊าซเรือนกระจก

อ่าน 2083 | ตอบ 0
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 
เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี
ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่
ซึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
ดังเช่นดาวเคราาะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะทำให้อุณหภูมิ
ในตอนกลางวันนั้นร้อนจัด และในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด
เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน
แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน
ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

 ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญคือ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน
มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  CO2
 เป็นก๊าซที่คนเรานั้นสร้างขึ้นมาตลอดเวลา เพราะเรานั้นหายใจ
เพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซ แลการเผาไหม้ต่างๆก็จะมีก๊าซนี้เกิดขึ้น
และก๊ษซนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราอีกด้วย

โอโซน O3
 โอโซนเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นในตอนที่ไม่โดนพระอาทิตย์
หลายคนคิดว่า
โอโซน นั้นเป็นก๊าซที่ดี แต่จริงๆแล้วนั้น
โอโซนนั้นไม่ได้ดีเลย ถ้าเกิดคุณได้รับมันมากเกินไป
จะทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก ไอ หายใจไม่ออก เจ็บคอ 
หรืออาการอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้

มีเทน CH4
 
มีเทน เป็นก๊าซที่เราเอาไว้ใช้ในการทำอาหาร
ในถงแก๊สหุงต้นนั้นจะมีก๊าซนี้อยู่ แต่ก๊าซนี้เกิด
ขึ้นจากการหมักหมมของเศษขยะ ซากสัตว์ 
มูลสัตว์ ปัจจุบันมีเตาก๊าซชีวภาพที่สามารถใช้แทน
แก๊สหุงต้มได้ ในเรื่องนี้ก็จะช่วยในการประหยัดของคุณ
ไปได้นั่นเอง

ไนตรัสออกไซด์ N2
  มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน มากกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ปริมาณเท่ากันถึง 298 เท่า ในระยะเวลา 100 ปี
แต่เนื่องจากที่มีปริมาณน้อยกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในชั้นบรรยากาศจึงมีผลกระทบไม่มาก

สารซีเอฟซี CFC
 คลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ CFCเป็นสารที่สามารถพบในโฟม
กระป๋องสเปรย์  ฯลฯ  สามารถทำให้เกิดการลดลงของโอโซน
ในชั้นบรรยากาศ และจึงถูกยกเลิกไปตามพิธีสารมอนทรีออล

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :